top of page
celemics.png
magbead-image.png

Мънистата CeleMag (известна по-рано като TopQXsep) са разработени от Celemics, южнокорейска биотехнологична компания през 2012 г. Водещият на пазара продукт от Agencourt имаше дълъг период на доставка за известно време. Celemics използва тези мъниста в своето NGS съоръжение.
Те изпробваха други марки, но нито една не беше толкова добра, затова решиха да направят своя собствена. Най-важният критерий за тях беше, че произведеният от тях продукт трябва да работи точно по същия начин. Същият протокол и същите или по-качествени резултати. Те произведоха това, което сега са чисти топчета CeleMag, които осигуряват еквивалентно качество на продукта на значително по-ниска цена.
Днес мънистата CeleMag са включени в панелите за обогатяване на целенасочено NGS и също така са достъпни за отделно закупуване и използване в други приложения като Sanger секвениране и PCR.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Следващо поколение последователност

  • Сигурно секвениране

  • Пречистване на нуклеинова киселина

Image by National Cancer Institute
bottom of page